Zapobieganie obrażeniom

Projekt tłumaczenia instrukcji obsługi i konserwacji podnośnika teleskopowego. Tekst równoległy zawierający kilka ogólnych informacji na temat zagrożeń oraz zapobiegania skaleczeniom i zmiażdżeniom.

Kombinacja tłumaczeniowa: włoski > polski

Lingua italiana
Flaga it

Prevenzione di lesioni

PREVENZIONE DI TAGLI E SCHIACCIAMENTO

Sostenere in modo adeguato l’attrezzatura prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro sotto di essa. Non fare affidamento su martinetti idraulici per il sostenimento dell’attrezzatura: essa potrebbe cadere in caso di rottura di un tubo o in caso di azionamento involontario.

Non tentare di effettuare alcuna regolazione mentre la macchina è in movimento o con il motore acceso, a meno che non sia diversamente specificato.

Evitare di manomettere l’impianto elettrico della macchina per tentare di avviare il motore. Ciò può causare movimenti involontari dell’attrezzatura.

Mantenere le adeguate distanze di sicurezza durante il movimento di attrezzature con leverismi di comando. Aumentare la distanza di sicurezza se le parti in mobili possono effettuare movimenti rapidi e improvvisi.

Se è necessario rimuovere dispositivi di protezione montati sulla macchina per poter eseguire interventi di manutenzione o di riparazione, rimontarli sempre al termine delle operazioni.

Mantenere lontano gli arti dalle pale di una ventola in movimento. Le pale ad alta velocità sono paragonabili a lame affilate, e possono provocare lacerazioni molto gravi. Mantenere lontano piccoli oggetti dalle pale di una ventola in movimento. Le pale possono scagliare lontano gli oggetti a forte velocità, rendendoli pericolosi per l’incolumità delle persone.

Non utilizzare cavi d’acciaio sfilacciati o piegati. Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggiano cavi d’acciaio.

Battendo con forza su un perno, questo può fuoriuscire dalla sua sede in modo brusco. Un perno scagliato con forza può causare lesioni gravi alle persone vicine. Quando si deve battere su un perno assicurarsi che la zona circostante sia libera da personale estraneo.

Język polski
Flaga pl

Zapobieganie obrażeniom

ZAPOBIEGANIE SKALECZENIOM I ZMIAŻDŻENIOM

Przed przystąpieniem do pracy pod osprzętem, dobrze go podeprzeć. Nie pozostawiać osprzętu podtrzymywanego wyłącznie przez siłowniki hydrauliczne, gdyż w razie pęknięcia węża lub przypadkowego uruchomienia osprzęt może opaść.

Nie podejmować żadnych prób regulacji maszyny kiedy jest ona w ruchu lub gdy silnik jest włączony, chyba że podano inaczej.

Nie uruchamiać silnika za pomocą ingerencji w instalację elektryczną. Może to spowodować nieplanowane ruchy osprzętu.

Podczas operowania osprzętem drążkami sterowniczymi zachować bezpieczną odległość. Jeżeli istnieje możliwość szybkiego i nieoczekiwanego przesunięcia części ruchomych, zwiększyć dystans.

Jeżeli przeprowadzenie prac serwisowych lub naprawy maszyny wymaga zdjęcia zainstalowanych zabezpieczeń, zawsze pamiętać o ich ponownym założeniu po zakończeniu pracy.

Trzymać ręce z dala od łopatek włączonego wentylatora. Szybko obracające się łopatki są porównywalne do ostrych noży i mogą spowodować poważne obrażenia. Małe przedmioty trzymać z dala od obracających się łopatek wentylatora. Łopatki mogą je odrzucić z dużą prędkością, co zagraża ludziom.

Nie używać postrzępionych ani pogiętych stalowych lin. Podczas pracy ze stalowymi linami zawsze nosić rękawice ochronne.

Mocno wbijane sworznie mogą gwałtownie odskoczyć i poważnie zranić znajdujących się w pobliżu ludzi. Przed wbiciem sworzni sprawdzić, czy w pobliżu nikogo nie ma.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii