Narzędzia do ogrodnictwa

Przedstawiony tutaj tekst równoległy to fragment opisu marketingowego narzędzi do prac ogrodowych. Pochodzi z polskiego katalogu, który przetłumaczyłam na język włoski.

Kombinacja tłumaczenia: polski > włoski

Język polski
Flaga pl

Narzędzia do ogrodnictwa

Co zrobić, aby nawet dłuższa praca w ogrodzie nie powodowała dyskomfortu czy nawet bólu? O komforcie i ergonomii użytkowania w dużej mierze przesądza kształt uchwytu narzędzia. Dlatego nasi projektanci – na podstawie wielu obserwacji i testów – opracowali rączkę, która jest idealnie dopasowana do dłoni. Przekroje uchwytów naszych narzędzi są zbliżone do owalu – najbardziej ergonomicznego kształtu. Natomiast uchwyt pikownika umożliwia chwytanie produktu na kilka sposobów. Dzięki tym rozwiązaniom możecie pracować w ogrodzie wiele godzin, bez obaw o konsekwencje.

Jakie powinny być idealne grabie? Lekkie, ergonomiczne, wytrzymałe i dostosowane do wielu zadań. Analizując potrzeby użytkowników stworzyliśmy narzędzia, które łączą w sobie te wszystkie cechy. Nasze głowice do grabi są elastyczne i wytrzymałe, a po zdemontowaniu pomagają w zgarnianiu i przenoszeniu liści. Niezwykle trwałe, solidnie wykonane, a jednocześnie lekkie są także grabie do gleby, które mają dodatkowo większą powierzchnię do rozbijania brył ziemi. Podczas pracy mamy pewność, że głowica z trzonkiem będą mocno zespolone – wszystko dzięki precyzyjnemu zatrzaskowi. Najwyższy komfort użytkowania zapewni natomiast miękki i wygodny uchwyt, rozszerzający się ku końcowi.

Każdy może dopasować grabie do swoich preferencji, wybierając spośród dwóch rozmiarów głowic oraz dwóch trzonków –
prostego i wygiętego, który – dzięki opracowaniu odpowiednich kątów – gwarantuje najwyższy komfort pracy i prawidłową postawę.

Lingua italiana
Flaga it

Attrezzi per giardinaggio

Cosa fare per evitare che il lungo lavoro in giardino provochi disturbi o addirittura dolore? Comfort ed ergonomia nell’uso dipendono in gran parte dalla forma dell’impugnatura dello strumento. Per questo i nostri progettisti, basandosi su diversi test e osservazioni, hanno sviluppato un manico che si adatta perfettamente al palmo. Le sezioni dei manici dei nostri strumenti sono vicini all’ovale – la forma più ergonomica. Al contrario, il manico del picchetto ha diverse modalità di presa. Grazie a questa soluzione potete lavorare in giardino per diverse ore, senza preoccuparvi delle conseguenze.

Come dovrebbe essere il rastrello ideale? Leggero, ergonomico, resistente e adattabile. Analizzando i bisogni dell’utente abbiamo creato uno strumento che unisce in sé tutte queste qualità. Le teste dei nostri rastrelli sono elastiche e resistenti e, dopo averle smontate, aiutano a raccogliere e trasportare le foglie. Incredibilmente durevoli, solidi ma allo stesso tempo leggeri, ci sono anche i rastrelli per il terreno con una maggiore superficie per smuovere le zolle del terreno. Durante il lavoro siamo sicuri che testa e manico saranno perfettamente integrati grazie ad un click sul pulsante. Un comfort maggiore durante l’uso è assicurato dall’impugnatura morbida e comoda, la quale si allarga alla fine.

Ognuno può adattare il rastrello alle proprie preferenze, scegliendo tra due misure per la testa e due manici, dritto o ricurvo che, grazie alla creazione degli angoli adatti, garantisce un elevato comfort durante il lavoro e una posizione corretta.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii