Visura camerale: co to jest i do czego jest potrzebne

We Włoszech, fakt prowadzenia działalności gospodarczej należy zarejestrować w Rejestrze Przedsiębiorstw (Registro Imprese) prowadzonym przez właściwą dla siedziby przedsiębiorstwa Izbę Handlową (Camera di Commercio). Dotyczy to każdej działalności, zarówno indywidualnej, jak i w postaci spółki.

W razie potrzeby, Camera di Commercio wydaje wyciąg z wpisu do rejestru, tzw. visura camerale. Taki wyciąg z rejestru można również wygenerować samodzielnie. Visura zawiera szczegółowe informacje na temat danego przedsiębiorstwa. Można tam znaleźć m. in. nazwę, formę prawną, adres siedziby, kod podatkowy, rodzaj prowadzonej działalności, zakres uprawnień członków zarządu itp.

Co to jest visura camerale

Visura camerale jest włoskim odpowiednikiem zaświadczenia z CEIDG lub odpisu z KRS. Ten dokument potwierdza, że dana firma jest zarejestrowana oraz zawiera informacje na jej temat. Tak, jak w przypadku polskich dokumentów tego typu, dane zamieszczone w visura camerale są dostępne publicznie. Żądanie lub poznanie takich informacji nie stanowi naruszenia prywatności, ani też nie jest etycznie niewłaściwe.

Dwa typy visura camerale

Visura camerale może być dwojakiego rodzaju: visura ordinaria oraz visura storica.

Visura ordinaria

Visura ordinaria (czasem nazywana visura di base) to wyciąg zwykły. Znajdują się w nim informacje aktualne na dzień wydania dokumentu: dane ewidencyjne oraz informacje na temat statusu prawnego, finansowego i podatkowego przedsiębiorstwa. Oprócz tego adres siedziby prawnej, miejsce prowadzenia działalności, adres do doręczeń (w tym elektroniczny), datę założenia, kod podatkowy oraz NIP, kapitał zakładowy, przedmiot prowadzonej działalności, właścicieli, udziałowców, liczbę pracowników oraz inne informacje.

Visura storica

Visura storica to rozszerzona forma wyciągu, który zostaje uzupełniony o dane historyczne. Zawiera wszystkie dane od momentu powstania spółki, czyli np. wszelkie zmiany liczby pracowników, fuzje czy poprzednich członków zarządu.

Visura a contenuto mirato

Visura jest dokumentem zawierającym wiele różnych informacji. Czasem nie wszystkie są potrzebne. Można więc uzyskać wyciąg dotyczący konkretnego zakresu danych. Jest to tzw. visura a contenuto mirato. Osoba, która generuje visurę może wybrać, które informacje mają zostać podane na wyciągu z wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw.

Jest to prosta operacja. Visura składa się z różnych sekcji informacyjnych, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Po zaznaczeniu interesujących nas sekcji można wygenerować dokument o nazwie visura a contenuto mirato, czyli częściowy wyciąg z Rejestru Przedsiębiorstw, zawierający np. tylko dane na temat członków zarządu, informacje statutowe oraz informacje o majątku. Najmniejszą jednostką jest tzw. visura blocco, czyli wyciąg z danymi dotyczącymi tylko jednej sekcji, w wersji zwykłej lub rozszerzonej.

Do czego służy visura camerale

Visura camerale to dokument potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo naprawdę istnieje. Jeżeli więc prowadzisz rozmowy z nowo poznanym, potencjalnym kontrahentem z Włoch i masz wątpliwości, czy taka firma naprawdę istnieje albo czy nie jest wobec niej prowadzone postępowanie upadłościowe, warto poprosić o taki dokument. Dziś, kiedy ładna, profesjonalnie wyglądająca strona internetowa oraz pieczątka nie są żadną gwarancją, visura camerale stanowi potwierdzenie, że nie prowadzimy rozmów z firmą krzak.

Ponadto, informacje na temat właścicieli czy członków zarządu oraz ich uprawnień pozwalają na wcześniejsze poznanie informacji o osobach, z którym przyjdzie nam współpracować.