Gru a torre

Manuale d’uso di una gru a torre usata, tradotto per un’impresa di costruzioni.

Lingua italiana
Flaga it

Prevedibili usi non consentiti dell’apparecchio

 • non sollevare mai carichi eccedenti la portata della gru
 • non sollevare in veloce carichi superiori a quelli ammessi
 • non effettuare tiri inclinati e operazioni di traino del carico
 • non sollevare carichi incolati al suolo
 • non sollevare carichi potenzialmente ancorati al terreno dal gelo
 • non scaricare repentinamente il carico (con accessori che permettono il rilascio istantaneo o tagliando l’imbracatura)
 • non depositare bruscamente il carico faccendolo arrivare al suolo con le più alte velocità di discesa
 • non sollevare bruscamente il carico staccandolo da terra con le più alte velocità di salita
 • non sollevare il carico da piani di appoggio non stabili (incastellature pericolanti, natanti)
 • non sollevare carichi agganciati fuori dall’asse baricentro quando può prodursi il ribaltamento oppure si possono produrre forti oscillazioni del carico
 • non far pendolare il carico sospeso per depositarlo al di fuori del raggio di azione della gru
 • non eseguire manovre in presenza di di rischio di impigliamento con ostacoli di qualsiasi natura
Język polski
Flaga pl

Możliwe do przewidzenia, niedozwolone sposoby użytkowania maszyny

 • nigdy nie podnosić ładunków o masie przekraczającej udźwig żurawia
 • nie podnosić w trybie szybkim ładunków cięższych niż dopuszczalne
 • nie wykonywać ruchów pociągowych pod kątem ani nie holować ładunków
 • nie podnosić ładunków przymocowanych do ziemi
 • nie podnosić ładunków, które mogą być przymarznięte do ziemi
 • nie odpinać gwałtownie ładunków (za pomocą urządzeń umożliwiających natychmiastowe odpięcie lub poprzez przecięcie olinowania)
 • nie odstawiać gwałtownie ładunków, opuszczając je na ziemię z najwyższą prędkością
 • nie podnosić gwałtownie ładunków z ziemi z najwyższą prędkością
 • nie podnosić ładunków z podłoża, które jest niestabilne (niebezpieczne rusztowania, jednostki pływające)
 • nie podnosić ładunków podwieszonych w punkcie poza osią środka ciężkości, jeżeli istnieje ryzyko wywrócenia lub ładunek jest narażony na silne kołysanie
 • nie kołysać zawieszonym ładunkiem w celu odstawienia go w miejscu poza zasięgiem żurawia
 • nie wykonywać żadnych manewrów, jeżeli istnieje ryzyko zahaczenia o jakiekolwiek przeszkody

Testi paralleli simili

Cemento osseo – Indicazioni
Indicazioni per l'uso del cemento osseo. In italiano e polacco.
Sistema di sicurezza per ascensori idraulici
Controlli e prove prima della messa in servizio. In inglese e italiano.
Circuiti di sicurezza
Descrizione dei circuiti di sicurezza di un isola robotizzata per colata
Pannello operatore
Manuale d'uso di un pannello operatore
Apparecchi di illuminazione di emergenza
Istruzioni d'uso di un apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza