Pies: nerwy i naczynia krwionośne

UWAGA: tekst nie jest moim tłumaczeniem. Jest to fragment „Atlasu anatomii psa i kota”, wydawnictwo Elsevier.

Lingua italiana
Flaga it

Cane – nervi e vasi sanguigni

Nervi e vasi sanguigni superficiali delle regioni temporale, auricolare, parotidea e masseterina in seguito alla rimozione dei muscoli della testa e della ghiandola parotide: veduta laterale di sinstra. Questa è una veduta più ravvicinata di una parte della dissezione mostrata nella Figura XX, caratterizzata dalla rimozione della ghiandola parotide, della parte iniziale del suo dotto e della parte della vena temporale superficiale che resta imprigionata nel suo contesto. Si possono osservare le estremità sezionate della vena nel punto in cui abbandona la fascia temporale dorsalmente all’arcata zigomatica e poco prima di penetrare nella vena mascellare caudo-ventralmente alla conca della cartilagine dell’auricola („padiglione auricolare”). Il piccolo linfondo parotideo, ora visibile, nasconde in parte il ramo comunicante che collega il nervo auticolotemporale (n. mandibolare del n. trigemino) con il ramo buccale dorsale del nervo facciale.

 • cartilagine scutiforme
 • nervo auricolopalpebrale, ramo auricolare rostrale
 • nervo auricolotemporale
 • nervo auricolare rostrale
 • cartilagine dell’auricolo („padiglione auricolare”)
 • spina dell’elce
  – nervo auricopalpebrale: ramo zigomatico, ramo palpebrale
 • arcata zigomatica
 • nervo facciale: ramo buccale dorsale, ramo buccale ventrale
 • nervo grande auricolare
 • nervo ipoglosso
 • incisura intertragica
 • muscolo digastrico, ventre rostrale
Język polski
Flaga pl

Pies – nerwy i naczynia krwionośne

Powierzchniowe naczynia krwionośne i nerwy okolicy skroniowej, małżowinowej, przyuszniczej oraz żwaczowej po usunięciu mięśni twarzy oraz gruczołu przyuszniczego: widok z boku od strony lewej. Na rycinie przedstawiono okolice umieszczone na Rycinie XX, ale w zawężonym polu, po usunięciu gruczołu przyuszniczego. Usunięto także część gruczołu przyuszniczego, z której bezpośrednio odchodzi przewód przyuszniczy oraz część żyły skroniowej powierzchownej leżącej na gruczole. Widoczne są dwa końce ww. naczynia, jeden dogrzbietowo od łuku jarzmowego, a drugi tuż przed zespoleniem z żyłą szczękową. Odsłonięte zostały niewielkie węzły chłonne przyusznicze leżące tuż przy gałęzi łączącej gałąź małżowinowo-skroniową nerwu trójdzielnego z gałęzią policzkową dogrzbietową nerwu twarzowego.

 • chrząstka tarczkowa
 • nerw uszno-powiekowy, gałąź uszna donosowa
 • nerw uszno-skroniowy
 • nerw uszny donosowy
 • chrząstka małżowiny usznej
 • koniec obrąbka
 • nerw uszno-powiekowy: gałąź jarzmowa, gałąź powiekowa
 • łuk jarzmowy
 • nerw twarzowy: gałąź policzkowa dogrzbietowa, gałąź policzkowa dobrzuszna
 • nerw uszny wielki
 • nerw podjęzykowy
 • wcięcie międzyskrawkowe
 • mięsień dwubrzuściowy, brzusiec donosowy

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Jaszczurka
Prezentacja ogólna
Okolice ciała psa
Wykaz okolic ciała psa