Okolice ciała psa

UWAGA: tekst nie jest moim tłumaczeniem. Jest to fragment „Atlasu anatomii psa i kota”, wydawnictwo Elsevier.

Lingua italiana
Flaga it

Regioni del cane

Regioni del cane: veduta laterale di sinistra.

1. Regioni del cranio
2. Regioni della faccia
3-5. Regioni del collo
3. Regione dorsale del collo
4. Regione laterale del collo
5. Regione ventrale del collo
6-7. Regioni del dorso
6. Regione vertebrale del torace
7. Regione lombare
8-10. Regioni del petto
8. Regione presternale
9. Regione sternale
10. Regione costale
11-13. Regioni dell’addome
11. Regione craniale dell’addome
12. Regione media dell’addome
13. Regione caudale dell’addome
14. Regioni della pelvi
15-18. Regioni dell’arto toracico
15. Regione scapolare
16. Regione del braccio
17. Regione dell’avambraccio
18. Regioni della mano
19-21. Regioni dell’arto pelvico
19. Regione della coscia
20. Regione della gamba
21. Regioni del piede

Język polski
Flaga pl

Okolice ciała psa

Okolice ciała psa: widok z boku od strony lewej.

1. Okolice mózgowioczaszki
2. Okolice trzewioczaszki
3-5. Okolice szyi
3. Okolica grzbietowa szyi
4. Okolica boczna szyi
5. Okolica dobrzuszna szyi
6-7. Okolice grzbietu
6. Okolica kręgowa klatki piersiowej
7. Okolica lędźwiowa
8-10. Okolice klatki piersiowej
8. Okolica przedmostkowa
9. Okolica mostkowa
10. Okolica żebrowa
11-13. Okolice brzucha
11. Okolica doczaszkowa brzucha
12. Okolica środkowa brzucha
13. Okolica doogonowa brzucha
14. Okolice miednicy
15-18. Okolice kończyny piersiowej
15. Okolica łopatkowa
16. Okolica ramienia
17. Okolica przedramienia
18. Okolica śródręcza
19-21. Okolice kończyny miednicznej
19. Okolica uda
20. Okolica podudzia
21. Okolica śródstopia

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Jaszczurka
Prezentacja ogólna
Pies: nerwy i naczynia krwionośne
Nerwy powierzchniowe i naczynia krwionośne okolicy skroniowej, małżowinowej, przyuszniczej i żwaczowej