Przetargi dla kolei

Tłumaczenia z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski

Wielokrotnie wykonywałam tłumaczenia w ramach przetargów organizowanych przez spółki kolejowe, zarówno polskie, jak i włoskie (np. Regionalny Wydział ds. Infrastruktury Drogowej i Transportu w Palermo, Trenitalia Włoskie Koleje Państwowe). Projekty obejmowały tłumaczenie specyfikacji technicznych dla zamawianych składów, tłumaczenie przepisów i wymogów, obowiązujących w danym kraju lub też dokumentację techniczną konkretnych rozwiązań, warunki specjalne dostawy składów kolejowych.

Były to na przykład:
– wytyczne w sprawie wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów, podsystemów strukturalnych lub ich części;
– instrukcja utrzymania urządzeń cięgłowych ze sprężynami z elastomeru stałego;
– dokumenty dotyczące przetargu otwartego na dostawę xxx składów samobieżnych, dwukierunkowych, nawrotnych, z trakcją elektryczną:
– … i wiele innych dokumentów.

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.