Ss

SIC

sistema di informazioni creditizie
system informacji kredytowej

 

SL

semilavorati
półwyroby

 

SNC (medico veterinario)

sistema nervoso centrale
ośrodkowy układ nerwowy

 

SSN

Servizio Sanitario Nazionale
Krajowa Służba Zdrowia

(contributo SSN – skladka na ubezpieczenie zdrowotne)

 

ST

specifiche tecniche
specyfikacje techniczne

 

s.c.

sottocutaneo (iniezione s.c.)
podskórny (zastrzyk podskórny)

 

s.l.m., slm

sopra il livello del mare
nad poziomem morza, n.p.m.

 

s.m.i.

seguenti modifiche e/o integrazioni
kolejne zmiany i/lub uzupełnienia

 

s.o.v., SOV

sostanze organiche volatili
lotne związki organiczne (LZO)

 

s.s.

strada statale
droga krajowa

 

secc.

secoli
wieki

 

std

standard
standard, standardowy

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.