Ii

I.P.S., IPS

Ispettorato di Pubblica Sicurezza
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

 

ICI

imposta comunale sugli immobili
gminny podatek od nieruchomości

 

ICIAP

imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni
gminny podatek od wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej

 

IG, I.G.

interruttore generale
wyłącznik główny

 

INAF

Istituto Nazionale di Astrofisica
Krajowy Instytut Astrofizyki

 

IPT (medico veterinario)

insieme di muscoli Ischio Peroneo Tibiali
grupa mięśni kulszowo-strzałkowo-piszczelowych

 

IRAP

imposta regionale sulle attività produttive
regionalny podatek od działalności produkcyjnej

 

IRPEF

imposta sul reddito delle persone fisiche
podatek dochodowy od osób fizycznych

 

IRPEG

imposta sul reddito delle persone giuridiche
podatek dochodowy od osób prawnych

 

i.v., IV

indice viscosità
wskaźnik lepkości

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.