Regioni del cane

IT

Regioni del cane
Regioni del cane: veduta laterale di sinistra.
1. Regioni del cranio.
2. Regioni della faccia.
3-5. Regioni del collo.
3. Regione dorsale del collo.
4. Regione laterale del collo.
5. Regione ventrale del collo.
6-7. Regioni del dorso.
6. Regione vertebrale del torace.
7. Regione lombare.
8-10. Regioni del petto.
8. Regione presternale.
9. Regione sternale.
10. Regione costale.
11-13. Regioni dell’addome.
11. Regione craniale dell’addome.
12. Regione media dell’addome.
13. Regione caudale dell’addome.
14. Regioni della pelvi.
15-18. Regioni dell’arto toracico.
15. Regione scapolare.
16. Regione del braccio.
17. Regione dell’avambraccio.
18. Regioni della mano.
19-21. Regioni dell’arto pelvico.
19. Regione della coscia.
20. Regione della gamba.
21. Regioni del piede.

PL

Okolice ciala psa
Okolice ciała psa: widok z boku od strony lewej.
1. Okolice mózgowioczaszki.
2. Okolice trzewioczaszki.
3-5. Okolice szyi.
3. Okolica grzbietowa szyi.
4. Okolica boczna szyi.
5. Okolica dobrzuszna szyi.
6-7. Okolice grzbietu.
6. Okolica kręgowa klatki piersiowej.
7. Okolica lędźwiowa.
8-10. Okolice klatki piersiowej.
8. Okolica przedmostkowa.
9. Okolica mostkowa.
10. Okolica żebrowa.
11-13. Okolice brzucha.
11. Okolica doczaszkowa brzucha.
12. Okolica środkowa brzucha.
13. Okolica doogonowa brzucha.
14. Okolice miednicy.
15-18. Okolice kończyny piersiowej.
15. Okolica łopatkowa.
16. Okolica ramienia.
17. Okolica przedramienia.
18. Okolica śródręcza.
19-21. Okolice kończyny miednicznej.
19. Okolica uda.
20. Okolica podudzia.
21. Okolica śródstopia.

Ooops!

Oh, just pretend you haven’t seen anything!
I need to talk to my webmaster.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Graphics by Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.